Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Maison PatrickInhoud

1. Ons Respijthuis

2. Praktische informatie op alfabet

3. Zorgleveringsovereenkomst

4. Ethische zaken1.Ons Respijthuis

U komt logeren bij Maison Patrick in Residentie de Alblas in Bleskensgraaf.

We hebben plaats voor maximaal 4 logeerbedden en maximaal 2 dagbestedingsplaatsen.

Medewerkers en vrijwilligers bieden u 24 uur per dag vervangende mantelzorg bij alles wat u zelf niet meer kunt. Zorg op maat, afgestemd op uw behoefte.

Onze medewerkers en vrijwilligers kijken in het bijzonder naar wat u nog wèl kunt en wilt. Zij proberen uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk te behouden. Of het nu gaat om uw dagbesteding, de mensen met wie u omgaat of uw privacy: u houdt zoveel mogelijk zelf de regie over uw eigen leven.

Wij besteden veel aandacht aan het woon- en leefklimaat en aan het sociale leven van onze gasten. Uw welbevinden staat voor ons centraal.

Ons motto is: “We willen u helpen zo goed mogelijk uw leven te leiden en zelfstandig te zijn.”

 

Informatie voor familieleden en contactpersonen van het kleinschalige

Respijthuis:

Er is 1 hoofdingang in het woonhuis en gasten hebben elk een eigen kamer, met gezamenlijk gebruik van huiskamer, douche en toilet, behalve de kamer op de begane grond die heeft eigen aangepast sanitair (rolstoel toegankelijk)

 

Het verlaten van de woning:

Neemt u een gast mee, meld dit dan even aan een vrijwilliger van het huis.

 

Bezoek:

Bezoek is van harte welkom.

Tijdens het logeren is de huiselijkheid erg belangrijk. De huiskamer is een

centraal rustpunt voor onze bewoners. Wij verzoeken u om niet met teveel bezoekers tegelijkertijd op bezoek te komen. Vanwege de beperkte ruimte gaat dit ten koste van het welbevinden van onze bewoners.

 

Bezoek tijdens de maaltijden:

Omdat we de eetmomenten zo rustig mogelijk willen laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de tijdstippen van de maaltijden.

U mag wel mee-eten tegen een vergoeding. Meldt dit dan even bij de directie.


Inhoud op alfabet

A

Activiteiten

Administratieve gegevens

 

B

Bezoek

 

D

Diefstal

Diëten

 

E

Ethische en levensbeschouwelijke aangelegenheden

 

F

Feestdagen

 

G

Geestelijke verzorging

 

H

Huisdier

 

I

Identiteitsbewijs

Internetcafé

Inrichting van uw verzorgingshuis-appartement of verpleeghuiskamer

 

K

Klachten

 

M

Maaltijden

Medicatiebeleid

 

P

Parkeren

Post

 

R

Receptie

Restaurant

Roken

 

S

Schoonmaken

Schade

 

T

Telefoon

Televisie

 

V

Veiligheid

Vrijwilligers

 

W

Wasgoed

 

Z

Ziekenhuisafspraken

ZorgleefplanPraktische informatie op alfabet

 

A

 

Activiteiten

Ons respijthuis is voor u op dit moment uw thuis, waar u zoveel mogelijk uw eigen leven moet kunnen leiden. Regelmatig organiseren wij activiteiten, waar u aan deel kunt nemen als u daar belangstelling voor heeft.

 

Persoonlijke activiteiten

Naast de activiteiten voor grotere groepen worden in huis ook activiteiten georganiseerd voor een of enkele bewoners, aangepast aan uw persoonlijke interesse. U kunt bijvoorbeeld gewoon samen een kopje koffie drinken en een praatje maken, kaarten, schilderen, tekenen, spelletje spelen of naar een DVD kijken.

 

Buitenactiviteiten

Als het weer het toelaat organiseren wij ook regelmatig activiteiten buiten het respijthuis. (zie activiteitenkalender of nieuwsbrief)

 

Feestdagen

Rond de feestdagen, in het bijzonder Pasen, Kerstmis, wordt extra aandacht besteed aan het sfeervol aankleden van ons respijthuis en het organiseren van sfeervolle bijeenkomsten.

 

Administratieve gegevens

Om uw inschrijving op de juiste wijze uit te voeren hebben wij enkele administratieve gegevens van u nodig:

- uw Burgerservicenummer (BSN).

- een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

 

B

Bezoek

U kunt in respijthuis bezoek ontvangen wanneer u wilt. Er gelden geen bezoektijden.

Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden.

- Houd bij het maken van afspraken rekening met het tijdstip van

 maaltijden en rusttijden.

- U kunt bezoek ontvangen in uw eigen kamer of de huiskamer.

- 's Avonds en 's nachts, vanaf 22.00 uur tot 07.00 uur wordt de deur bij de

  hoofdingang uit veiligheid afgesloten.

-Tijdens het verblijf is de huiselijkheid erg belangrijk. De huiskamer is een  centraal rustpunt voor onze gasten. Wij verzoeken u om niet met teveel bezoekers tegelijkertijd op bezoek te komen. Vanwege de beperkte ruimte gaat dit ten koste van het welbevinden van onze gasten.

- Wij schenken u koffie/thee ook tijdens het bezoek

 

D

Diefstal

Het respijthuis is een open huis en daarmee relatief vrij toegankelijk. Helaas kunnen wij ondanks de oplettendheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet garanderen dat er geen mensen met minder goede bedoelingen in huis komen. Wij verzoeken u daarom dringend géén waardevolle spullen in uw kamer te bewaren.

Onze organisatie kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke bezittingen.

Als u constateert dat een van uw bezittingen is gestolen, moet u dit wel melden bij de directie.

 

Diëten

Als u een dieet moet volgen, kunt u dit bespreken met de directie. De

afspraken die wij met u hierover maken, worden opgenomen in uw dossier MP.

 

E

Ethische en levensbeschouwelijke aangelegenheden

Dag en nacht leveren onze medewerkers en vrijwilligers zorg aan onze bewoners. Ieder van ons doet dat vanuit zijn eigen deskundigheid en betrokkenheid, maar met dezelfde doelstelling: we willen u helpen zo goed mogelijk uw leven te leiden.

De zorg- en dienstverlening binnen ons respijthuis is gebaseerd op de

basisbeginselen. Ieder mens wordt gezien als een unieke persoon, die respect verdient. We willen de zelfstandigheid van onze gasten zo lang mogelijk in stand houden.

 

F

Feestdagen

Feestdagen krijgen in het respijthuis extra aandacht.

Het huis wordt tijdens het jaar regelmatig sfeervol aangekleed, aangepast aan het seizoen.

Belangrijke feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis, worden uiteraard op gepaste wijze gevierd.

 

G

Geestelijke verzorging

Het zorgcentrum staat open voor mensen met iedere geloofsovertuiging en

levensbeschouwing. Wij spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat u op een gepaste wijze uw geloof kunt belijden of uitdrukking kunt geven aan uw

levensbeschouwing.

 

H

Huisdier

Huisdieren zijn in het respijthuis niet welkom. Er is af en toe een huishondje van de eigenaar aanwezig.

 

I

Identiteitsbewijs

Op het moment dat u zich bij ons aanmeldt, bent u verplicht ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Stichting Maison Parick is verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs op te nemen in de administratie.

 

Inrichting van uw kamer

De logeerkamers zijn door ons ingericht. U heeft een eigen slaapkamer, in overleg kan u kleine spulletjes (foto’s, postoel, tillift, …) meenemen.


K

Klachten

Hoewel iedereen in het respijthuis zijn best doet om het verblijf voor u zo prettig

mogelijk te maken, kunnen zich situaties voordoen die u niet prettig vindt en waarover u een klacht wilt indienen. Soms zal het om ernstige zaken gaan, soms om zaken die op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijken, maar dit voor u wel zijn.  Als u een klacht hebt, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met degene die er rechtstreeks bij betrokken is of met de directie. U kan deze mogelijk ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier.

 

M

Maaltijden

Alle maaltijden zijn inclusief en nuttigen we gezamenlijk. Indien wenselijk kunt u uw ontbijt op de kamer gebruiken. U kunt uw dieetwensen kenbaar maken middels het keuzemenu. We werken samen met de keuken van ‘Graafzicht’ uit Bleskensgraaf. We eten tussen de middag, om 12.15 uur warm.

 

Medicatiebeleid

De medicatie voor uw verblijf gaat via de eigen huisarts en apotheek.

Deze neemt u zelf mee en wordt verzorgd door de thuiszorg of u zelf.

 

P

Parkeren

Parkeren is mogelijk op verschillende parkeerplaatsen rondom het respijthuis.

U kunt tevens in- en uitstappen voor de ingang van het huis.

Er is een loophelling voor rolstoel gebruikers.

 

Post

Inkomende en uitgaande post wordt verzorgd door een vrijwilliger van het huis.

Zorg ervoor dat uw post duidelijk geadresseerd wordt.

Als u post wilt ontvangen in ons respijthuis moet u het volgende adres doorgeven:

Uw eigen naam

Stichting Maison Patrick

Heulenslag 42

2971 VG Bleskensgraaf

 

R

Roken

De Tabakswet verbiedt roken in openbare ruimtes. Er geldt daarom ook een algemeen rookverbod in het respijthuis. Buiten kan wel gerookt worden.

 

S

Schoonmaken

Uw kamer wordt, volgens afspraak, schoongemaakt door onze medewerkers. In verband met de privacy maken zij echter niet schoon in de kasten. Aanvullende service tegen betaling is mogelijk.

 

Schade

Wanneer er sprake is van schade door bijvoorbeeld diefstal of vermissing verwijzen wij u door naar de directie. Hiervan moet u aangifte doen bij de politie.
T

Telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan.

Het respijthuis heeft ook een eigen telefoonnummer voorop u ons kunt bereiken.

Vast nummer:0184-4776350  en de Directie: 06-57414845

 

Televisie

In verschillende kamers staat een televisie. We hebben internet en wifi (vraag om de code)

 

V

Veiligheid

Ons zorgcentrum beschikt over een aantal systemen om uw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen bewaken.

-Vanuit uw eigen kamer kunt u in geval van nood met behulp van het alarm

dag en nacht de dienstdoende vrijwilliger (slaapwacht) bereiken.

-In iedere kamer en op zoveel mogelijk centrale plaatsen in het Respijthuis      hangen rookmelders.

- De voordeur gaat vanaf 22.00 uur op slot.

- In het gebouw hangen brandblussers, branddeken en EHBO-koffer.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij diverse taken in het respijthuis.

Mede dankzij hun inzet is het mogelijk u het gehele jaar door een prettig verblijf te garanderen.

 

W

Wasgoed

Wanneer u in ons respijthuis komt logeren, zal u verteld worden dat u al uw persoonlijk wasgoed, zoals kleding en ondergoed, zelf moet verzorgen. Het wassen van beddengoed en handdoeken wordt door en voor rekening van het respijthuis verzorgd.

 

Z

Ziekenhuisafspraken

Wanneer uw arts een consult in het ziekenhuis nodig acht, kunt u of uw familielid zelf een afspraak maken in het ziekenhuis. Vervolgens geeft u deze datum door aan de directie. We spreken dan af dat u zelf het taxivervoer regelt. Hou hierbij rekening met de vergoedingsmogelijkheden van uw verzekering.

Wij stellen het op prijs als de familie of een contactpersoon zorgt voor de begeleiding naar het ziekenhuis.

 

Zorgleefplan

Elke gast heeft de regie over het eigen leven op basis van een zorgleefplan (zorgafspraken) Dit wordt samen met de gast of diens vertegenwoordiger besproken en opgesteld. Het geeft invulling aan de vier domeinen van verantwoorde zorg , aansluitend bij de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen en behoeften.

Het zorgleefplan is gebaseerd op de vier domeinen voor verantwoorde zorg:

1. Woon-/leefomstandigheden

2. Participatie

3. Mentaal welbevinden en autonomie

4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid

 

3. Zorgleveringsovereenkomst

 

Zorgleveringsovereenkomst

Wanneer u wilt komen logeren, wordt er een zorgleveringsovereenkomst (reservering van logeren) gemaakt. Hierbij worden enkele zaken vastgelegd en besproken.

U moet deze overeenkomst/reservering zien als een algemeen contract tussen u en ons. De zorgafspraken die worden opgesteld en deze algemene voorwaarden voor dit Kortdurend Verblijf maken onderdeel uit van deze overeenkomst (reservering logeren}

Zorgleefplan

Als u bij ons komt logeren heeft u en een familielid een kennismakingsgesprek

met de directie.

Tijdens dit gesprek maakt de directie afspraken met u over de zorg die wij bieden, aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden. Daardoor weet u waar u op kunt rekenen. Deze afspraken leggen we vast in een dossier MP.

Annuleren                                                                                           Wanneer u om wat voor reden dan ook uw verblijf moet annuleren zullen er wel kosten in rekening gebracht worden. Wij hebben de kamer voor u gereserveerd en hebben andere klanten moeten teleurstellen dat deze bezet is.             Hierover hebben we de volgende afspraken gemaakt:

4 weken vooraf de ingangsdatum logeren 25 % van de verblijfskosten      3 weken vooraf de ingangsdatum logeren 50 % van de verblijfskosten 2 weken of minder vooraf de ingangsdatum 75 % van de verblijfskosten  

Factureren/Declareren

Na uw Kortdurend Verblijf of Dagopvang zal door onze financiële administratie de factuur worden opgesteld. Deze zal achteraf dus van uw verblijf naar u of uw gemeente verstuurd worden. Hierna heeft u, uw gemeente of de SVB 14 dagen de tijd om het bedrag te voldoen op de Triodos bankrekening van Stichting Maison Patrick.

 

4. Ethische zaken

 

Euthanasie

Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden. De behandelend arts moet bijvoorbeeld vaststellen dat het niet mogelijk is om het lijden te verzachten. Ook moet hij advies vragen aan een andere arts. Vragen hierover kunt u stellen aan de behandelend arts.

Alles wat met u, hulpverleners en naasten is afgesproken, wordt zorgvuldig

opgeschreven en gerespecteerd. Indien u in de situatie terecht komt waarover u

afspraken hebt gemaakt met de arts, wordt daarnaar gehandeld.

 

Reanimatie

In overleg met u zal de behandelend arts komen tot een afspraak omtrent

 

reanimeren. Deze wordt opgenomen in uw dossier Maison Patrick. Of u moet al een verklaring NR hebben met uw eigen huisarts. Die wordt dan opgenomen in het dossier van MP en hiernaar zal dan indien nodig ook naar gehandeld worden.