Respijtzorg Bleskensgraaf

Maison Patrick

De doelstelling van Maison Patrick is dat volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij moeten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven.

Het achterliggende doel hierbij is de verbetering van het welbevinden van deze volwassenen, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid.

Maison Patrick wil op verschillende manieren een maatschappelijke bijdrage leveren aan deze groep volwassenen.

Op deze website vindt u alle informatie over de Respijtzorg die Maison Patrick u kan bieden.