Kosten

Kosten

Het kortdurend verblijf in ons respijthuis kunnen door de WMO in uw gemeente (gedeeltelijk) worden vergoed.

De kosten kunnen vanuit eigen financiële middelen worden betaald, vanuit een PGB budget of WLZ betaald worden. U kan u laten bijstaan door de Mantelzorgmakelaar die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wanneer u om wat voor reden dan ook uw kortdurend verblijf moet annuleren zullen er wel kosten in rekening gebracht worden. Wij hebben de kamer voor u gereserveerd en hebben andere klanten moeten teleurstellen dat deze bezet is. Hierover hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • 4 weken vooraf de ingangsdatum logeren 25 % van de verblijfskosten
  • 3 weken vooraf de ingangsdatum logeren 50 % van de verblijfskosten
  • 2 weken vooraf de ingangsdatum logeren 75 % van de verblijfskosten
  • 1 week of minder vooraf de ingangsdatum 100 % van de verblijfskosten