Respijthuis

Respijthuis

Thuis voelen en comfortabel verblijven

Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of beperking kunnen bij Maison Patrick logeren. Hierbij kunnen hun mantelzorgers de verzorging voor een dag, weekend, week of langer overdragen. Het kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om mantelzorgers die de verzorging enige tijd niet meer op zich kunnen nemen.

De professionele zorg blijft in handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast. Maison Patrick werkt in nauw overleg met verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis, mantelzorgmakelaar, vrijwilligerscentrale en andere betrokkenen. De overige ondersteuning en begeleiding gebeurd door een team van speciaal geschoolde vrijwilligers, gecoördineerd door een coördinator. Dit team staat 24 uur per dag voor de gasten klaar en bied deze een ontspannen verblijf.

Er is alle ruimte voor privacy, persoonlijke wensen, activiteiten, een luisterend oor en leuke ontmoetingen. Familie en vrienden zijn natuurlijk van harte welkom.

Maison Patrick kijkt ook aandachtig mee met de mantelzorger waar de overbelasting is ontstaan. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een passende oplossing om de belasting van de mantelzorger beter aan te kunnen. Het doel is tenslotte dat de gasten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.