Mantelzorg

Mantelzorg

Vrijwel iedereen krijgt wel eens te maken met mantelzorg. Vanuit persoonlijke betrokkenheid zorgt u voor een dierbare. Maar mantelzorg komt er altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt.

Veel mantelzorgers komen geleidelijk aan in een zorgsituatie terecht en beschouwen het als vanzelfsprekend, evenals hun omgeving. Zij vragen niet snel en gemakkelijk om hulp en aandacht. Het besef van mantelzorgers dat ze ook goed voor zichzelf moeten zorgen, ontstaat meestal pas wanneer ze al overbelast zijn.

Stichting Maison Patrick wil bevorderen dat de mantelzorger voor een periode even deze zorg kan overlaten aan anderen. Dit zorgt ervoor dat de mantelzorger op adem kan komen en even tijd voor zichzelf heeft. Degene voor wie ze zorgen wordt tijdelijk opgevangen in ons Respijthuis te Bleskensgraaf in een huiselijke sfeer.

Een onderdeel van het zorgaanbod van Maison Patrick is, dat de coördinator en gastvrouw/heer heel aandachtig meekijken en alert zijn op signalen van overbelasting onder de mantelzorgers. De coördinator gaat in gesprek met de mantelzorger om de oorzaak van de dreigende overbelasting inzichtelijk te maken. Voor de mantelzorger is een luisterend oor, informatie, advies of erkenning soms al voldoende om weer in balans te komen.