Doneren

Doneren

 

Financiële middelen zijn van groot belang voor onze Stichting Maison Patrick. Natuurlijk kunnen wij niet zonder uw donaties. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten en uitgaven van Stichting Maison Patrick. Op deze manier kunt u zien waar u donatie aan wordt besteed. Tevens leggen wij als bestuur verantwoording af van het financiële reilen en zeilen van de Stichting.

De exploitatie van de respijtzorglocatie wordt o.m. gefinancierd met subsidies, fondsen, giften en eigen bijdragen. Er zijn echter ook zaken die niet uit de reguliere exploitatie worden betaald. Bijzondere projecten, zoals de inrichting van het huis, activiteiten ten behoeve van de gasten, gastvrouwen en gastheren en zaken die het verblijf van de gasten verder veraangenamen.

Uw donatie is van harte welkom, via onderstaande knop kunt u een bedrag naar wens doneren: