Goed Doel (ANBI)

Goed Doel (ANBI)

ANBI
Stichting Maison Patrick is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft de volgende voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bron: Belastingdienst

CBF
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF beoordeelt het bestuur en het beleid van de goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Wanneer het CBF-keurmerk is afgebeeld op bijvoorbeeld een collectebus, website of brief, kan de gever erop vertrouwen dat er verantwoord met de gift wordt omgegaan.