Samenwerken

Samenwerken

Maison Patrick is een kleine, bijzondere, sfeervolle en huiselijke locatie, die voorziet in tijdelijk logeren met respijtzorg en 24 uurs zorg, respijtzorg thuis, vakantie zonder zorgen en met aanpassingen thuis blijven wonen. U als huisarts of specialist kunt hier mogelijk naar doorverwijzen. Ook andere betrokken partijen uit de eerste lijn of informele zorgcircuit kunnen Maison Patrick aanbevelen zodat de zorgtaken van de mantelzorger even worden overgenomen.

MOB

MOB en Maison Patrick zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van zorg. MOB vult Maison Patrick naadloos aan.

Zo hebben zij beide het uitgangspunt om te zorgen voor verbetering van het welbevinden van de klant, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid. Ook wanneer u als oudere beperkingen heeft, blijft het belangrijk om van het leven te kunnen genieten.

Ons uitgangspunt hierbij is dat u zo lang mogelijk kunt blijven wonen in uw eigen stad of wijk met eventueel aangepaste zorg en ondersteuning. Tevens hebben wij een gezamenlijke doel: zorgen voor een vlekkeloze aanvulling tussen professionele zorg en informele zorg.

www.mob.nu

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek
Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek bestaat sinds 1978. De V.H.G. houdt zich bezig met de  bezorging van Tafeltje-Dekje maaltijden, zowel warm als koelvers (deze worden bereid in de keuken van Present, locatie Graafzicht). Er worden maaltijden bezorgd in Bleskensgraaf, Oud-Alblas, Wijngaarden, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Streefkerk, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Ottoland en Goudriaan. Onze vrijwilligers vervullen hiermee een sociale functie omdat men iedere dag op een vast tijdstip bij de deelnemers aan huis komt. Ook worden dagelijks warme maaltijden bij respijthuis Maison Patrick in Bleskensgraaf bezorgd waar men zeer tevreden is over de kwaliteit van de maaltijd. Ook personenalarmering, met uitbreidingsmogelijkheden zoals valdetectie enz., kan door de V.H.G. geplaatst worden. U heeft hiervoor geen indicatie nodig. Ook (kortdurende) hulpverlening en de organisatie van de Open Eettafel behoren tot de dienstverlenende werkzaamheden van onze vrijwilligersorganisatie.

Voor meer informatie zie onze website: www.stichtingvhg.nl

Rivas Wijkverpleging team Graafstroom

Het team Graafstroom van Rivas Wijkverpleging werkt al enkele jaren succesvol samen met Maison Patrick. Cliënten die normaliter vertrouwen op mantelzorgers, kunnen in het respijtzorghuis rekenen op veilige en betrokken zorg van Rivas, terwijl de mantelzorger op adem komt. Oók wanneer cliënten thuis geen zorg krijgen van Rivas wijkverpleging.  

Rivas Wijkverpleging biedt thuis, én in het respijtzorghuis goede basiszorg waaronder hulp bij wassen en aankleden. Ook bieden zorgverleners van Rivas gespecialiseerde zorg, zoals op het gebied van dementie, wondzorg en beroerte (CVA). De zorg aan huis van Rivas is warm, persoonlijk en dichtbij. Oók in Bleskensgraaf.